Hải Linh tổ chức khóa đào tạo các kỹ năng mềm dành cho nghiệp vụ bán hàng tháng 9/2020

Vào thứ 2, ngày 14/09/2020 tại văn phòng công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hải Linh đã diễn ra buổi học thứ nhất khóa đào tạo các kỹ năng mềm dành cho nghiệp vụ bán hàng. Qua đó giúp các nhân viên bán hàng Hải Linh hoàn thiện tốt các kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu công việc.

Trực tiếp giảng dạy khóa đào tạo đó là ThS. Nguyễn Thị Thoa, cùng với sự tham gia của các  nhân viên Hải Linh (Bộ phận Bán Hàng, Kinh doanh Online, đại diện Kho hàng, Nhân viên Content MKT).

Buổi học diễn ra hết sức sôi nổi thông qua bài giảng tập chung vào các chuyên đề: Bán hàng tư vấn; Lập kế hoạch bán hàng và tiếp cận KH mới; Quản lý các cuộc gặp bán hàng; Xây dựng giải pháp và thuyết phục khách hàng; Theo sát và chốt khách hàng; Dịch vụ sau bán hàng. Trong suốt buổi học, giảng viên cùng mọi người đã trao đổi, thảo luận vô cùng sôi nổi, thực hành trực tiếp các tình huống bán hàng giúp bán hàng có thể dễ dàng xử lý các tình huống phát sinh một cách khéo léo.

Ban lãnh đạo công ty mong muốn rằng thông qua khóa học đào tạo này sẽ nâng cao các kỹ năng mềm của nhân viên trong quá trình bán hàng, nhằm nâng cao hiệu quả làm việc. Đây cũng là việc cập nhật kiến thức kịp thời để hướng tới sự phát triển bền vững của Công ty! 

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi học đầu tiên được ghi lại: