Top xả sốc
Thiết bị vệ sinh
Vòi rửa bát gắn tường Kosco CO 2022
-80%

750.000 3.660.000 (-80%)

Sen cây nhiệt độ MS 27135000
-66%

8.690.000 25.220.000 (-66%)

Vòi chậu Cotto CT2051A
-66%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi chậu Cotto CT2051A

1.050.000 3.090.000 (-66%)

Sen tắm Viglacera VG541
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm Viglacera VG541

2.660.000 3.750.000 (-29%)

Chậu treo tường + Chân Viglacera V61
-60%

620.000 1.535.000 (-60%)

Bồn cầu 1 khối COTTO C10527
-58%

5.400.000 12.990.000 (-58%)

Bồn cầu 1 khối K6730HS2T-N
-50%

1.800.000 3.600.000 (-50%)

Bộ trộn sen nhiệt độ MS 31460000
-60%

6.480.000 16.010.000 (-60%)

Bộ sen trộn nóng lạnh MS 71740000
-58%

4.680.000 11.020.000 (-58%)

Sen tắm cây American Standard WF-4956
-55%

9.350.000 21.000.000 (-55%)

Vòi sen gạt nóng lạnh caesar S378C
-53%

3.850.000 8.239.000 (-53%)

Bồn cầu 2 khối Cotto C12247
-55%

2.800.000 6.190.000 (-55%)

Bệt khối rời xả 2 nhấn KOH K - 18187X - S - 0
-52%

8.890.000 18.520.000 (-52%)

Bệt khối rời xả 2 nhấn KOH K - 45679X - S - 0
-50%

6.850.000 13.616.000 (-50%)

Bệt khối liền xả gạt KOH K - 3722X - 0
-58%

11.600.000 27.300.000 (-58%)

Bệt khối rời xả 2 nhấn KOH K - 45363X - C - 0
-50%

12.650.000 25.520.000 (-50%)

Bồn cầu 1 khối American Standard VF-1808
-46%

6.850.000 12.700.000 (-46%)

Bồn cầu khối Sky -N
-46%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Bồn cầu khối Sky -N

1.850.000 3.395.000 (-46%)

Bồn cầu 2 khối COTTO C17027
-45%

4.200.000 7.590.000 (-45%)

Bồn cầu 1 khối Viglacera V62
-44%

3.480.000 6.160.000 (-44%)

Bồn cầu 2 khối American Standard VF-2321
-43%

1.600.000 2.800.000 (-43%)

Bồn cầu 1 khối Inax AC-1052VN
-42%

10.350.000 17.990.000 (-42%)

Bồn cầu 1 khối Viglacera Fansipan V700 (V72)
-42%

3.150.000 5.470.000 (-42%)

Bồn cầu 1 khối Viglacera V64
-41%

3.400.000 5.780.000 (-41%)

Bồn cầu 1 khối Viglacera V41
-41%

3.280.000 5.550.000 (-41%)

Bồn cầu 1 khối COTTO C1015
-40%

4.800.000 7.990.000 (-40%)

Bồn cầu nắp rửa cơ Inax AC-959A+CW-S15VN
-38%

5.050.000 8.080.000 (-38%)

Bồn cầu 2 khối COTTO C15007 cho trẻ em
-38%

5.200.000 8.390.000 (-38%)

Bồn cầu 1 khối Viglacera V45
-38%

3.050.000 4.880.000 (-38%)

Bàn cầu 1 khối CD1356A-PW
-38%

5.200.000 8.338.000 (-38%)

Bồn cầu 2 khối COTTO C1332VN
-37%

2.250.000 3.590.000 (-37%)

Bồn cầu 1 khối Viglacera BTE
-36%

1.580.000 2.450.000 (-36%)

Bồn cầu 2 khối TOTO CS818DT2
-36%

4.950.000 7.776.000 (-36%)

Bồn cầu 1 khối TOTO MS688T2
-36%

10.450.000 16.259.000 (-36%)

Bồn cầu nắp rửa cơ Inax AC-902+CW-S32VN
-35%

7.250.000 11.200.000 (-35%)

Bồn cầu 2 khối COTTO C13882
-35%

2.520.000 3.890.000 (-35%)

Bồn cầu 1 khối Viglacera V42
-35%

3.600.000 5.550.000 (-35%)

Bồn cầu 2 khối TOTO CS945DNT2
-34%

5.100.000 7.776.000 (-34%)

Bồn cầu 2 khối Viglacera VI77
-34%

1.330.000 2.030.000 (-34%)

Bồn cầu 2 khối Viglacera VI44
-32%

1.330.000 1.970.000 (-32%)

Bồn cầu 1 khối TOTO MS884T2
-31%

7.350.000 10.643.000 (-31%)

Bồn cầu 2 khối TOTO CS818DT3
-31%

4.950.000 7.187.000 (-31%)

Bồn cầu 2 khối inax AC-832VN
-31%

4.980.000 7.170.000 (-31%)

Bồn cầu 1 khối inax AC-969VN
-31%

3.800.000 5.510.000 (-31%)

Bàn cầu 2 khối CTS1338A-
-31%

1.650.000 2.400.000 (-31%)

Bồn cầu 1 khối American Standard VF-2530
-30%

4.850.000 6.900.000 (-30%)

Bàn cầu 2 khối CD1340A-PW
-29%

2.500.000 3.510.000 (-29%)

Bồn cầu 1 khối Inax AC-902VN
-28%

6.850.000 9.510.000 (-28%)

Bồn cầu 2 khối Inax AC-514VAN
-27%

2.790.000 3.830.000 (-27%)

Bồn cầu 2 khối Inax AC-602VN
-26%

3.080.000 4.190.000 (-26%)

Bồn cầu 1 khối Inax AC-919VRN
-26%

7.850.000 10.540.000 (-26%)

Bồn cầu 1 khối Viglacera Platinum P.11.320
-26%

6.800.000 9.200.000 (-26%)

Bồn cầu 1 khối Caesar CD1374
-26%

4.800.000 6.512.000 (-26%)

Bồn cầu 1 khối Caesar CD1375
-25%

5.200.000 6.955.000 (-25%)

Bồn cầu 1 khối Inax AC-918VRN
-25%

7.440.000 9.960.000 (-25%)

Bồn cầu 1 khối Inax AC-909VRN
-24%

7.995.000 10.530.000 (-24%)

Bồn cầu TOTO CS320DRT3
-24%

3.250.000 4.261.000 (-24%)

Bồn cầu TOTO MS914T2
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Bồn cầu TOTO MS914T2

9.210.000 12.950.000 (-29%)

Bồn cầu 1 khối Viglacera Platinum P.11.321
-21%

5.400.000 6.800.000 (-21%)

Bồn cầu 1 khối Viglacera Platinum P.11.350
-17%

8.150.000 9.800.000 (-17%)

Chậu rửa bát HG 43304809
-64%

12.400.000 34.380.000 (-64%)

Chậu rửa bát HG 43430809
-62%

11.850.000 30.790.000 (-62%)

Chậu Sobisung 2H1B ID1100
-53%

2.320.000 4.980.000 (-53%)

Chậu rửa treo tường Viglacera VTL2 3L
-50%

295.000 590.000 (-50%)

Chậu rửa treo tường Viglacera VTL2
-50% Mới

295.000 590.000 (-50%)

Chậu rửa đặt bàn Grohe 39291000
-50%

2.950.000 5.880.000 (-50%)

Chậu PZ 9046 (900*460*210) 2 hộc
-49%

810.000 1.600.000 (-49%)

Chậu rửa đặt bàn Viglacera CD21
-47%

780.000 1.480.000 (-47%)

Chậu inox kangaru KG 10545
-46%

850.000 1.580.000 (-46%)

Chậu Caesar LF 5024
-45%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Chậu Caesar LF 5024

1.200.000 2.192.000 (-45%)

Chậu rửa Caesar LF5236
-44%

1.450.000 2.585.000 (-44%)

Chậu rửa American Standard VF-0969.3H
-42%

420.000 720.000 (-42%)

Chậu rửa treo tường Cotto C013
-42%

460.000 790.000 (-42%)

Chậu bàn đá Viglacera V22
-42%

650.000 1.115.000 (-42%)

Chậu rửa treo tường Viglacera VTL3
-40%

350.000 580.000 (-40%)

Chậu rửa treo tường Viglacera VTL3N
-40%

350.000 580.000 (-40%)

Chậu bàn đá Viglacera V11
-39%

680.000 1.115.000 (-39%)

Chậu rửa treo tường Viglacera VU6
-39%

730.000 1.200.000 (-39%)

Chậu rửa đặt bàn American Standard VF-0620
-39%

1.650.000 2.700.000 (-39%)

Tủ chậu caesar EH060V
-38%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Tủ chậu caesar EH060V

3.650.000 5.880.000 (-38%)

Chậu rửa + chân treo tường Viglacera V50 (VI50)
-36%

1.050.000 1.650.000 (-36%)

Chậu rửa + chân treo tường Viglacera V58
-36%

1.180.000 1.850.000 (-36%)

Bộ tủ chậu Caesar LF5236 + EH150V
-35%

3.850.000 5.937.000 (-35%)

Chậu rửa Viglacera CD16
-34%

850.000 1.290.000 (-34%)

Chậu rửa đặt bàn Viglacera V24
-33%

890.000 1.320.000 (-33%)

Chậu rửa đặt bàn Viglacera CM8
-33%

550.000 820.000 (-33%)

Chậu rửa đặt bàn Viglacera CD15
-32%

1.150.000 1.700.000 (-32%)

Chậu rửa đặt bàn Viglacera V27
-32%

890.000 1.300.000 (-32%)

Chậu rửa đặt bàn Viglacera CD19
-32%

1.160.000 1.700.000 (-32%)

Chậu rửa đặt bàn Viglacera V26
-31%

890.000 1.290.000 (-31%)

Chậu rửa đặt bàn Viglacera V72
-30%

910.000 1.300.000 (-30%)

Chậu rửa đặt bàn Viglacera CD20
-30%

930.000 1.320.000 (-30%)

Chậu rửa treo tường Caesar L2220
-25%

500.000 666.000 (-25%)

Chậu rửa đặt bàn Viglacera CD17
-22%

680.000 875.000 (-22%)

Chậu rửa đặt bàn Viglacera Platinum P.21.150
-19%

1.980.000 2.450.000 (-19%)

Chậu rửa đặt bàn Viglacera Platinum P.21.140
-19%

2.950.000 3.650.000 (-19%)

Chậu rửa đặt bàn Viglacera CD6
-9%

980.000 1.080.000 (-9%)

Chậu rửa đặt bàn Viglacera V52
-6%

680.000 720.000 (-6%)

Vòi chậu Grohe 23719003
-65%

3.500.000 10.022.000 (-65%)

Vòi chậu nóng lạnh MS 31607000
-60%

2.750.000 6.940.000 (-60%)

Vòi chậu Grohe 32114001
-58%

2.860.000 6.805.000 (-58%)

Vòi cao nóng lạnh HANGROHE 72020000
-58%

4.100.000 9.800.000 (-58%)

Vòi chậu nóng lạnh Grohe 23589001
-54%

3.120.000 6.839.000 (-54%)

Vòi bếp TOTO TKGG31EC
-52%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi bếp TOTO TKGG31EC

3.300.000 6.890.000 (-52%)

Vòi bếp Grohe 31233000
-51%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi bếp Grohe 31233000

2.550.000 5.248.000 (-51%)

Vòi chậu GROHE 32901001
-50%

5.850.000 11.746.000 (-50%)

Vòi bếp Viglacera VG743
-50%

1.250.000 2.500.000 (-50%)

Vòi bát TOTO TKGG31E
-50%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi bát TOTO TKGG31E

3.300.000 6.620.000 (-50%)

Vòi rửa bát Grohe 32168000
-49%

3.580.000 6.973.000 (-49%)

Vòi trộn nước nóng lạnh Concetto 32663001
-49%

3.200.000 6.237.000 (-49%)

Vòi Kosco 4011
-49%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi Kosco 4011

1.050.000 2.060.000 (-49%)

Vòi chậu Cotto CT561D
-44%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi chậu Cotto CT561D

950.000 1.690.000 (-44%)

Vòi chậu Caesar B402CU
-44%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi chậu Caesar B402CU

820.000 1.452.000 (-44%)

Vòi chậu ToTo LD TX108
-42%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi chậu ToTo LD TX108

1.650.000 2.850.000 (-42%)

Vòi chậu CAESAR B562CU
-42%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi chậu CAESAR B562CU

790.000 1.364.000 (-42%)

Vòi bếp Viglacera VG713
-41%

1.950.000 3.330.000 (-41%)

Vòi caesar B150CP
-41%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi caesar B150CP

650.000 1.100.000 (-41%)

Vòi chậu inax LFV-632S
-39%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi chậu inax LFV-632S

1.950.000 3.200.000 (-39%)

Vòi chậu Belli BL3902
-38%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi chậu Belli BL3902

1.450.000 2.330.000 (-38%)

Vòi rửa bát Viglacera VG714
-38%

870.000 1.400.000 (-38%)

Vòi chậu Viglacera VG315
-37%

1.120.000 1.770.000 (-37%)

Vòi chậu Viglacera VG125
-37%

1.650.000 2.620.000 (-37%)

Vòi chậu Viglacera VG142
-37%

1.470.000 2.350.000 (-37%)

Vòi chậu Viglacera VG168
-35%

960.000 1.470.000 (-35%)

Vòi chậu Inax LFV-2012S
-35%

1.380.000 2.130.000 (-35%)

Vòi bếp Belli BL7122
-34%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi bếp Belli BL7122

1.950.000 2.960.000 (-34%)

Vòi chậu 1 đường lạnh Viglacera VG109
-34%

660.000 1.000.000 (-34%)

Vòi chậu Viglacera VG104
-33%

830.000 1.230.000 (-33%)

Vòi bếp Viglacera VG718
-33%

550.000 820.000 (-33%)

Vòi chậu Belli BL1140
-33%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi chậu Belli BL1140

1.650.000 2.450.000 (-33%)

Vòi chậu Belli BL1012
-32%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi chậu Belli BL1012

1.350.000 1.980.000 (-32%)

Vòi chậu TOTO TVLM108RU
-32%

2.350.000 3.470.000 (-32%)

Vòi chậu TOTO TS268N
-32%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi chậu TOTO TS268N

2.350.000 3.450.000 (-32%)

Vòi chậu TOTO TLG03301V
-32%

2.850.000 4.190.000 (-32%)

Vòi bếp Viglacera VG707
-31%

530.000 770.000 (-31%)

Vòi chậu Caesar B170CU
-31%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi chậu Caesar B170CU

1.150.000 1.661.000 (-31%)

Vòi chậu Belli BL1209.1
-31%

1.820.000 2.630.000 (-31%)

Vòi chậu Belli BL1209
-31%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi chậu Belli BL1209

1.350.000 1.960.000 (-31%)

Vòi chậu TOTO TVLM106CR
-31%

2.380.000 3.430.000 (-31%)

Vòi chậu Belli BL1902
-30%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi chậu Belli BL1902

1.350.000 1.920.000 (-30%)

Vòi chậu TOTO TX108LHBR
-30%

2.150.000 3.080.000 (-30%)

Vòi chậu Caesar B570CP/CU
-30%

1.050.000 1.496.000 (-30%)

Vòi chậu Viglacera VG111
-30%

1.150.000 1.650.000 (-30%)

Vòi chậu Inax LFV-612S
-30%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi chậu Inax LFV-612S

1.850.000 2.630.000 (-30%)

Vòi chậu Viglacera VG122
-30%

880.000 1.250.000 (-30%)

Vòi chậu Viglacera VG102
-29%

850.000 1.200.000 (-29%)

Vòi bếp cắm tường nóng lạnh CO 2024
-29%

2.320.000 3.280.000 (-29%)

Vòi chậu CAESAR B560CP
-28%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi chậu CAESAR B560CP

860.000 1.188.000 (-28%)

Vòi chậu TOTO TLHG31DEF
-28%

2.950.000 4.100.000 (-28%)

Vòi chậu TOTO TLG04301V
-28%

2.550.000 3.530.000 (-28%)

Vòi chậu Viglacera VG368
-28%

1.280.000 1.770.000 (-28%)

Vòi chậu Viglacera VG143.1
-28%

2.350.000 3.270.000 (-28%)

Vòi chậu cảm ứng Viglacera VG1023
-28%

5.890.000 8.200.000 (-28%)

Vòi chậu 1 đường lạnh Viglacera VG110
-27%

240.000 330.000 (-27%)

Vòi chậu TOTO TLHG31EF
-27%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi chậu TOTO TLHG31EF

2.850.000 3.900.000 (-27%)

Vòi chậu Belli BL3904
-26%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi chậu Belli BL3904

1.630.000 2.210.000 (-26%)

Vòi chậu Belli BL3205
-26%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi chậu Belli BL3205

1.550.000 2.090.000 (-26%)

Vòi bếp Viglacera VSD705
-26%

520.000 705.000 (-26%)

Vòi chậu Inax LFV-2012SH
-25%

2.450.000 3.280.000 (-25%)

Vòi chậu TOTO TS561A
-24%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi chậu TOTO TS561A

1.980.000 2.610.000 (-24%)

Vòi chậu Viglacera VG302
-24%

1.230.000 1.620.000 (-24%)

Vòi chậu 1 đường lạnh Viglacera VG103
-22%

650.000 830.000 (-22%)

Vòi chậu Viglacera Platinum P.52.321
-17%

3.500.000 4.200.000 (-17%)

Vòi chậu Viglacera Platinum P.52.351
-16%

2.350.000 2.800.000 (-16%)

Vòi chậu Inax LFV-1112S
-16%

1.290.000 1.540.000 (-16%)

Vòi chậu Caesar BT150CP
-33%

650.000 976.000 (-33%)

Bộ thanh trượt tay sen dây cấp MS 26652400
-59%

1.650.000 4.030.000 (-59%)

Sen cây nhiệt độ MS 27298000
-59%

13.800.000 33.310.000 (-59%)

Sen tắm sobisung YJ 5806
-59%

1.800.000 4.350.000 (-59%)

Bộ trộn sen nhiệt độ MS 13201000
-58%

4.680.000 11.020.000 (-58%)

Sen tắm TOTO TBV03406J
-52%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm TOTO TBV03406J

5.260.000 10.960.000 (-52%)

Sen tắm TOTO TMGG40ECR
-47%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm TOTO TMGG40ECR

5.800.000 10.920.000 (-47%)

Sen tắm cây Belli BL5029 cao cấp
-44%

4.800.000 8.625.000 (-44%)

Sen tắm Caesar S403C
-44%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm Caesar S403C

980.000 1.760.000 (-44%)

Sen tắm TOTO TS366A
-44%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm TOTO TS366A

2.200.000 3.900.000 (-44%)

Sen tắm cây TOTO TX454SFV2BRS
-43%

12.900.000 22.470.000 (-43%)

Sen tắm Inax BFV-3413T-4C
-43%

2.680.000 4.670.000 (-43%)

Sen tắm cây TOTO TX492SRRZ
-42%

13.500.000 23.210.000 (-42%)

Sen tắm Viglacera VG519
-42%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm Viglacera VG519

2.450.000 4.230.000 (-42%)

Sen tắm cây Viglacera Platinum P.58.326
-41%

10.680.000 18.000.000 (-41%)

Sen tắm Caesar S463C
-40%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm Caesar S463C

2.560.000 4.301.000 (-40%)

Sen tắm Caesar S433C
-39%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm Caesar S433C

1.210.000 1.991.000 (-39%)

Sen tắm Caesar S493C
-38%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm Caesar S493C

950.000 1.529.000 (-38%)

Sen tắm Viglacera VG568
-38%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm Viglacera VG568

1.500.000 2.430.000 (-38%)

Sen tắm Viglacera VG514
-37%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm Viglacera VG514

1.360.000 2.160.000 (-37%)

Sen tắm Viglacera VG504
-36%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm Viglacera VG504

1.480.000 2.320.000 (-36%)

Sen tắm Caesar S360CP
-35%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm Caesar S360CP

950.000 1.452.000 (-35%)

Sen tắm Belli BL8221
-35%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm Belli BL8221

2.050.000 3.160.000 (-35%)

Sen tắm Viglacera VG542
-34%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm Viglacera VG542

2.680.000 4.050.000 (-34%)

Sen tắm TOTO TBG03302V
-33%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm TOTO TBG03302V

3.050.000 4.530.000 (-33%)

Sen tắm Belli BL8209
-33%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm Belli BL8209

1.980.000 2.950.000 (-33%)

Sen tắm Belli BL8904
-33%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm Belli BL8904

1.950.000 2.890.000 (-33%)

Sen tắm CAESAR S563C
-32%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm CAESAR S563C

1.080.000 1.595.000 (-32%)

Sen tắm cây Inax BFV-1115S
-32%

3.950.000 5.780.000 (-32%)

Sen tắm TOTO TBG04302v
-31%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm TOTO TBG04302v

2.680.000 3.860.000 (-31%)

Sen tắm Viglacera VG502
-30%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm Viglacera VG502

1.380.000 1.980.000 (-30%)

Sen tắm cây Viglacera VG515.1
-30%

3.850.000 5.470.000 (-30%)

Sen tắm TOTO TX432SD
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Sen tắm TOTO TX432SD

3.231.900 4.550.000 (-29%)

Tay sen và bộ thanh trượt 27230001
-25%

2.350.000 3.136.000 (-25%)

Sen tắm cây Belli BL5205 cao cấp
-23%

5.300.000 6.875.000 (-23%)

Sen tắm inax BFV-1113S-4C
-14%

1.850.000 2.160.000 (-14%)

Tay sen Grohe 27702000 cao cấp thiết kế đẹp
-38%

1.150.000 1.861.000 (-38%)

Tay sen Grohe 27787002 cao cấp
-49%

1.950.000 3.820.000 (-49%)

Sen tắm cây GROHE 26305001
-40%

9.600.000 16.128.000 (-40%)

Sen tắm cây Grohe 26114000
-46%

10.800.000 19.830.000 (-46%)

Củ sen tắm GROHE 32831000
-48%

3.550.000 6.890.000 (-48%)

Sen tắm cây GROHE 26244001
-48%

9.800.000 18.840.000 (-48%)

Bộ tay sen + Thanh trượt Grohe 27609001
-49%

2.250.000 4.380.000 (-49%)

Tay sen GROHE 27799001
-51%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Tay sen GROHE 27799001

980.000 2.000.000 (-51%)

Sen tắm nóng lạnh Grohe 27296001
-51%

10.200.000 21.030.000 (-51%)

Sen tắm cây GROHE 27475001 đồng cao cấp
-52%

11.350.000 23.630.000 (-52%)

Tay + Gác sen Grohe 27588002 cao cấp
-51%

1.050.000 2.150.000 (-51%)

Củ sen tắm nóng lạnh Grohe 34567000
-53%

4.150.000 8.910.000 (-53%)

Giá treo khăn Hilux 9009
-71%

850.000 2.900.000 (-71%)

Gạch ốp lát
Gạch Ấn Độ CSI612107 60x120
-25%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ CSI612107 60x120 (60x120)

450.000 đ 600.000 đ (-25%)

Gạch Ấn Độ CSI612106 60x120
-25%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ CSI612106 60x120 (60x120)

450.000 đ 600.000 đ (-25%)

Gạch Ấn Độ CSI612101 60x120
-25%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ CSI612101 60x120 (60x120)

460.000 đ 615.000 đ (-25%)

Gạch Ấn Độ CSI612105 60x120
-25%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ CSI612105 60x120 (60x120)

410.000 đ 550.000 đ (-25%)

Gạch Ấn Độ CSI612103 60x120 vân đá vàng
-25%

410.000 đ 550.000 đ (-25%)

Gạch Mykonos CS6607
-39%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Mykonos CS6607 (60x60)

295.000 đ 485.000 đ (-39%)

Gạch Mykonos CS6604
-39%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Mykonos CS6604 (60x60)

295.000 đ 485.000 đ (-39%)

Gạch Mykonos CS6605
-39%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Mykonos CS6605 (60x60)

295.000 đ 485.000 đ (-39%)

Gạch Mykonos CS6606
-39%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Mykonos CS6606 (60x60)

295.000 đ 485.000 đ (-39%)

Gạch Mykonos CS6601
-39%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Mykonos CS6601 (60x60)

295.000 đ 485.000 đ (-39%)

Gạch Mykonos CS6602
-39%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Mykonos CS6602 (60x60)

295.000 đ 485.000 đ (-39%)

Gạch Mykonos CS6603
-39%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Mykonos CS6603 (60x60)

295.000 đ 485.000 đ (-39%)

Gạch Mykonos CS6608
-39%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Mykonos CS6608 (60x60)

295.000 đ 485.000 đ (-39%)

Gạch Viglacera BS3630
-58%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Viglacera BS3630 (30x60)

90.000 đ 215.000 đ (-58%)

Gạch Chang Yih V3608
-54%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Chang Yih V3608 (Array)

195.000 đ 420.000 đ (-54%)

Gạch TAICERA P2960 MXBL
-49%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch TAICERA P2960 MXBL (30x60)

195.000 đ 380.000 đ (-49%)

Gạch Taicera P67702N
-45%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Taicera P67702N (60x60)

160.000 đ 289.000 đ (-45%)

Gạch TAICERA P67605N
-45%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch TAICERA P67605N (60x60)

150.000 đ 275.000 đ (-45%)

Gạch Taicera G68985
-45%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Taicera G68985 (60x60)

230.000 đ 420.000 đ (-45%)

Gạch Tây Ban Nha  V6601
-39%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha V6601 (60x60)

195.000 đ 320.000 đ (-39%)

Gạch ấn độ HLAD66126
-43%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch ấn độ HLAD66126 (60x60)

320.000 đ 560.000 đ (-43%)

Gạch Taicera G68982
-42%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Taicera G68982 (60x60)

245.000 đ 420.000 đ (-42%)

Gạch Tây Ban Nha V6602-PA 
-39%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha V6602-PA  (60x60)

195.000 đ 320.000 đ (-39%)

Gạch Mykonos CS3604
-37%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Mykonos CS3604 (30x60)

290.000 đ 460.000 đ (-37%)

Gạch Mykonos CS3602
-37%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Mykonos CS3602 (30x60)

290.000 đ 460.000 đ (-37%)

Gạch Mykonos CS3603
-37%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Mykonos CS3603 (30x60)

290.000 đ 460.000 đ (-37%)

Gạch Chang Yih V3610
-54%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Chang Yih V3610 (Array)

195.000 đ 420.000 đ (-54%)

Gạch lát nền Viglacera UHM3603
-46%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch lát nền Viglacera UHM3603 (30x60)

135.000 đ 250.000 đ (-46%)

Gạch Taicera G63987
-42%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Taicera G63987 (30x60)

243.000 đ 420.000 đ (-42%)

Gạch Trung Quốc HL9109
-40%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Trung Quốc HL9109 (Array)

250.000 đ 420.000 đ (-40%)

Gạch Trung Quốc HL915010
-40%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Trung Quốc HL915010 (Array)

250.000 đ 420.000 đ (-40%)

Gạch Mykonos CS3607
-37%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Mykonos CS3607 (30x60)

290.000 đ 460.000 đ (-37%)

Gạch Mykonos CS3605
-37%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Mykonos CS3605 (30x60)

290.000 đ 460.000 đ (-37%)

Gạch Mykonos CS3606
-37%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Mykonos CS3606 (30x60)

290.000 đ 460.000 đ (-37%)

Gạch Mykonos CS459005
-37%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Mykonos CS459005 (45x90)

385.000 đ 610.000 đ (-37%)

Gạch Mykonos CS459003
-37%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Mykonos CS459003 (45x90)

385.000 đ 610.000 đ (-37%)

Gạch Đồng Tâm 6060DA012-FP
-15%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Đồng Tâm 6060DA012-FP (60x60)

224.000 đ 264.000 đ (-15%)

Gạch Mykonos CS459002
-37%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Mykonos CS459002 (45x90)

385.000 đ 610.000 đ (-37%)

Gạch Mykonos CS459001
-37%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Mykonos CS459001 (45x90)

385.000 đ 610.000 đ (-37%)

Gạch lát nền Viglacera UHM3605
-33%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch lát nền Viglacera UHM3605 (30x60)

168.000 đ 250.000 đ (-33%)

Gạch Ấn Độ HLAD36117
-27%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD36117 (30x60)

350.000 đ 480.000 đ (-27%)

Gạch Ấn Độ HLAD36123
-27%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD36123 (30x60)

350.000 đ 480.000 đ (-27%)

Gạch Ấn Độ HLAD36118
-27%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD36118 (30x60)

350.000 đ 480.000 đ (-27%)

Gạch Ấn Độ HLAD36121
-27%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD36121 (30x60)

350.000 đ 480.000 đ (-27%)

Gạch Ấn Độ HLAD36120
-27%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD36120 (30x60)

350.000 đ 480.000 đ (-27%)

Gạch Ấn Độ HLAD36124
-27%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD36124 (30x60)

350.000 đ 480.000 đ (-27%)

Gạch Ấn Độ HLAD36119
-27%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD36119 (30x60)

350.000 đ 480.000 đ (-27%)

Gạch Ấn Độ HLAD36116
-27%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD36116 (30x60)

350.000 đ 480.000 đ (-27%)

Gạch Ấn Độ HLAD36122
-27%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD36122 (30x60)

350.000 đ 480.000 đ (-27%)

Gạch Viglacera F3600
-26%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Viglacera F3600 (30x60)

145.000 đ 195.000 đ (-26%)

Gạch Ấn Độ HLAD6112115
-25%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD6112115 (30x60)

495.000 đ 660.000 đ (-25%)

Gạch Ấn Độ CSI36108 30x60
-23%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ CSI36108 30x60 (30x60)

315.000 đ 410.000 đ (-23%)

Gạch Ấn Độ CSI36109 30x60
-23%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ CSI36109 30x60 (30x60)

315.000 đ 410.000 đ (-23%)

Gạch Ấn Độ CSI36110 30x60
-23%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ CSI36110 30x60 (30x60)

315.000 đ 410.000 đ (-23%)

Gạch Ấn Độ CSI36111 30x60
-23%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ CSI36111 30x60 (30x60)

315.000 đ 410.000 đ (-23%)

Gạch Ấn Độ CSI36112 30x60
-23%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ CSI36112 30x60 (30x60)

315.000 đ 410.000 đ (-23%)

Gạch Viglacera PT20-G3605
-18%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Viglacera PT20-G3605 (30x60)

530.000 đ 650.000 đ (-18%)

Gạch Mykonos CS459004
-37%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Mykonos CS459004 (45x90)

385.000 đ 610.000 đ (-37%)

Gạch Tây Ban Nha HL212135
-27%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL212135 (20x120)

820.000 đ 1.125.000 đ (-27%)

Gạch Tây Ban Nha HL212137
-27%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL212137 (20x120)

820.000 đ 1.125.000 đ (-27%)

Gạch Tây Ban Nha HL212134
-27%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL212134 (20x120)

820.000 đ 1.125.000 đ (-27%)

Gạch Tây Ban Nha HL7775
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL7775 (75x75)

1.050.000 đ 1.472.000 đ (-29%)

Gạch Tây Ban Nha HL7774
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL7774 (75x75)

1.050.000 đ 1.472.000 đ (-29%)

Gạch Tây Ban Nha HL7772
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL7772 (75x75)

1.050.000 đ 1.472.000 đ (-29%)

Gạch Tây Ban Nha HL7771
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL7771 (75x75)

1.050.000 đ 1.472.000 đ (-29%)

Gạch Tây Ban Nha HL7770
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL7770 (75x75)

1.050.000 đ 1.472.000 đ (-29%)

Gạch Tây Ban Nha HL7752B
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL7752B (75x75)

1.050.000 đ 1.472.000 đ (-29%)

Gạch Tây Ban Nha HL7751B
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL7751B (75x75)

1.050.000 đ 1.472.000 đ (-29%)

Gạch Tây Ban Nha HL7768
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL7768 (75x75)

1.050.000 đ 1.472.000 đ (-29%)

Gạch Tây Ban Nha HL7766
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL7766 (75x75)

1.050.000 đ 1.472.000 đ (-29%)

Gạch Ấn Độ HLAD6112107
-32%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD6112107 (60x120)

468.000 đ 690.000 đ (-32%)

Gạch Ấn Độ HLAD6112105
-32%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD6112105 (60x120)

468.000 đ 690.000 đ (-32%)

Gạch Ấn Độ HLAD6112103
-32%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD6112103 (60x120)

468.000 đ 690.000 đ (-32%)

Gạch Ấn Độ HLAD6112104
-32%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD6112104 (60x120)

468.000 đ 690.000 đ (-32%)

Gạch Ấn Độ CSI612102 60x120 vân đá vàng
-25%

410.000 đ 550.000 đ (-25%)

Gạch Tây Ban Nha HL61286
-30%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL61286 (60x120)

1.250.000 đ 1.794.000 đ (-30%)

Gạch Tây Ban Nha HL61284
-30%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL61284 (60x120)

1.250.000 đ 1.794.000 đ (-30%)

Gạch Tây Ban Nha HL61283
-30%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL61283 (60x120)

1.250.000 đ 1.794.000 đ (-30%)

Gạch Ấn Độ HLAD61296
-30%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD61296 (60x120)

468.000 đ 666.000 đ (-30%)

Gạch Tây Ban Nha HL61282
-30%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL61282 (60x120)

1.250.000 đ 1.794.000 đ (-30%)

Gạch Ấn Độ HLAD61297
-30%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD61297 (60x120)

468.000 đ 666.000 đ (-30%)

Gạch Ấn Độ HLAD61298
-30%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD61298 (60x120)

468.000 đ 666.000 đ (-30%)

Gạch Ấn Độ HLAD61299
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD61299 (60x120)

470.000 đ 666.000 đ (-29%)

Gạch Ấn Độ HLAD6112100
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD6112100 (60x120)

470.000 đ 666.000 đ (-29%)

Gạch Ấn Độ HLAD6112101
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD6112101 (60x120)

470.000 đ 666.000 đ (-29%)

Gạch Ấn Độ HLAD6112112
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD6112112 (60x120)

468.000 đ 660.000 đ (-29%)

Gạch Ấn Độ HLAD6112109
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD6112109 (60x120)

468.000 đ 660.000 đ (-29%)

Gạch Ấn Độ HLAD6112110 cao cấp
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD6112110 cao cấp (60x120)

468.000 đ 660.000 đ (-29%)

Gạch Ấn Độ HLAD6112111
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD6112111 (60x120)

468.000 đ 660.000 đ (-29%)

Gạch Tây Ban Nha HL61278
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL61278 (60x120)

1.280.000 đ 1.794.000 đ (-29%)

Gạch Tây Ban Nha HL61280
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL61280 (60x120)

1.280.000 đ 1.794.000 đ (-29%)

Gạch Tây Ban Nha HL61276
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL61276 (60x120)

1.250.000 đ 1.755.000 đ (-29%)

Gạch Ấn Độ HLAD6112108
-28%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD6112108 (60x120)

495.000 đ 690.000 đ (-28%)

Gạch Ấn Độ HLAD61294
-26%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD61294 (60x120)

495.000 đ 666.000 đ (-26%)

Gạch Ấn Độ HLAD61293
-26%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD61293 (60x120)

495.000 đ 666.000 đ (-26%)

Gạch Ấn Độ HLAD61295
-26%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD61295 (60x120)

495.000 đ 666.000 đ (-26%)

Gạch Ấn Độ HLAD6112113
-25%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ HLAD6112113 (60x120)

495.000 đ 660.000 đ (-25%)

Gạch Ấn Độ CSI612104 60x120
-25%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ CSI612104 60x120 (60x120)

410.000 đ 550.000 đ (-25%)

Gạch Trung Quốc HLTQ612124
-24%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Trung Quốc HLTQ612124 (60x120)

520.000 đ 685.000 đ (-24%)

Gạch Trung Quốc HLTQ612207
-24%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Trung Quốc HLTQ612207 (60x120)

520.000 đ 685.000 đ (-24%)

Gạch Trung Quốc HLTQ612122
-24%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Trung Quốc HLTQ612122 (60x120)

520.000 đ 685.000 đ (-24%)

Gạch Trung Quốc HLTQ612121
-24%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Trung Quốc HLTQ612121 (60x120)

520.000 đ 685.000 đ (-24%)

Gạch Trung Quốc HLTQ612109
-24%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Trung Quốc HLTQ612109 (60x120)

520.000 đ 685.000 đ (-24%)

Gạch Trung Quốc HLTQ612108
-24%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Trung Quốc HLTQ612108 (60x120)

520.000 đ 685.000 đ (-24%)

Gạch Trung Quốc HLTQ612101
-24%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Trung Quốc HLTQ612101 (60x120)

520.000 đ 685.000 đ (-24%)

Gạch Tây Ban Nha HL39145
-22%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL39145 (30x90)

1.050.000 đ 1.340.000 đ (-22%)

Gạch Tây Ban Nha HL612131
-21%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL612131 (60x120)

1.380.000 đ 1.755.000 đ (-21%)

Gạch Tây Ban Nha HL212132
-27%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL212132 (20x120)

820.000 đ 1.125.000 đ (-27%)

Gạch Tây Ban Nha HL612128
-21%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL612128 (60x120)

1.380.000 đ 1.755.000 đ (-21%)

Gạch Tây Ban Nha HL612127
-21%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL612127 (60x120)

1.380.000 đ 1.755.000 đ (-21%)

Gạch Italy HL612138B
-15%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Italy HL612138B (60x120)

2.500.000 đ 2.950.000 đ (-15%)

Gạch Italy HL612136B
-14%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Italy HL612136B (60x120)

2.550.000 đ 2.950.000 đ (-14%)

Gạch Italy HL612140B
-14%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Italy HL612140B (60x120)

2.550.000 đ 2.950.000 đ (-14%)

Gạch Tây Ban Nha HL39144
-32%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL39144 (30x90)

910.000 đ 1.340.000 đ (-32%)

Gạch Tây Ban Nha HL3985
-32%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL3985 (30x90)

1.050.000 đ 1.553.000 đ (-32%)

Gạch Tây Ban Nha HL3964
-32%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL3964 (30x90)

1.050.000 đ 1.553.000 đ (-32%)

Gạch Tây Ban Nha HL3987
-32%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL3987 (30x90)

910.000 đ 1.337.000 đ (-32%)

Gạch Tây Ban Nha HL3959
-32%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL3959 (30x90)

910.000 đ 1.337.000 đ (-32%)

Gạch Tây Ban Nha HL3960
-32%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL3960 (30x90)

910.000 đ 1.337.000 đ (-32%)

Gạch Tây Ban Nha HL9988
-35%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL9988 (90x90)

1.285.000 đ 1.989.000 đ (-35%)

Gạch Tây Ban Nha HL9987
-35%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL9987 (90x90)

1.285.000 đ 1.989.000 đ (-35%)

Gạch Tây Ban Nha HL9992
-28%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL9992 (90x90)

1.285.000 đ 1.794.000 đ (-28%)

Gạch Tây Ban Nha HL9990
-28%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL9990 (90x90)

1.285.000 đ 1.794.000 đ (-28%)

Gạch Tây Ban Nha HL99141
-28%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL99141 (90x90)

1.285.000 đ 1.795.000 đ (-28%)

Gạch Tây Ban Nha HL99140
-28%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL99140 (90x90)

1.285.000 đ 1.795.000 đ (-28%)

Gạch Tây Ban Nha HL99138B
-28%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL99138B (90x90)

1.285.000 đ 1.795.000 đ (-28%)

Gạch Tây Ban Nha HL99139
-28%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL99139 (90x90)

1.285.000 đ 1.795.000 đ (-28%)

Gạch Tây Ban Nha HL3965
-32%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL3965 (30x90)

1.050.000 đ 1.553.000 đ (-32%)

Gạch Tây Ban Nha HL9991
-27%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Tây Ban Nha HL9991 (90x90)

1.285.000 đ 1.755.000 đ (-27%)

Gạch Italy HL7515134B
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Italy HL7515134B (75x150)

2.800.000 đ 3.950.000 đ (-29%)

Gạch Italy HL7515132B
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Italy HL7515132B (75x150)

2.800.000 đ 3.950.000 đ (-29%)

Gạch Italy HL612141M
-12%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Italy HL612141M (60x120)

2.500.000 đ 2.850.000 đ (-12%)

Gạch Italy HL612137M
-12%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Italy HL612137M (60x120)

2.500.000 đ 2.850.000 đ (-12%)

Gạch Italy HL7515133M
-26%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Italy HL7515133M (75x150)

2.800.000 đ 3.800.000 đ (-26%)

Gạch Italy HL1212130B
-30%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Italy HL1212130B (120x120)

2.750.000 đ 3.950.000 đ (-30%)

Gạch Italy HL7515131M
-26%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Italy HL7515131M (75x150)

2.800.000 đ 3.800.000 đ (-26%)

Gạch Italy HL1212129B
-30%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Italy HL1212129B (120x120)

2.750.000 đ 3.950.000 đ (-30%)

Gạch Italy HL612135M
-11%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Italy HL612135M (60x120)

2.550.000 đ 2.850.000 đ (-11%)

Gạch Italy HL1212127B
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Italy HL1212127B (120x120)

2.750.000 đ 3.850.000 đ (-29%)

Gạch Italy HL612139M
-11%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Italy HL612139M (60x120)

2.550.000 đ 2.850.000 đ (-11%)

Gạch Italy HL1212128B
-29%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Italy HL1212128B (120x120)

2.750.000 đ 3.850.000 đ (-29%)

Gạch Ấn Độ CSI88113 80x80
-25%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ CSI88113 80x80 (80x80)

380.000 đ 510.000 đ (-25%)

Gạch Ấn Độ CSI88114 80x80
-25%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ CSI88114 80x80 (80x80)

380.000 đ 510.000 đ (-25%)

Gạch Ấn Độ CSI88115 80x80
-25%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ CSI88115 80x80 (80x80)

380.000 đ 510.000 đ (-25%)

Gạch Ấn Độ CSI88116 80x80
-25%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ CSI88116 80x80 (80x80)

380.000 đ 510.000 đ (-25%)

Gạch Ấn Độ CSI88117 80x80
-25%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ CSI88117 80x80 (80x80)

380.000 đ 510.000 đ (-25%)

Gạch Viglacera UHM6601
-46%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Viglacera UHM6601 (60x60)

135.000 đ 250.000 đ (-46%)

Gạch Taicera G68025
-49%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Taicera G68025 (60x60)

160.000 đ 311.000 đ (-49%)

Gạch Trung Quốc JH8H01
-27%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Trung Quốc JH8H01 (Array)

350.000 đ 480.000 đ (-27%)

Gạch Ấn Độ CSI66119 60x60 màu Beige
-24%

320.000 đ 420.000 đ (-24%)

Gạch Ấn Độ CSI66118 60x60
-24%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Ấn Độ CSI66118 60x60 (60x60)

320.000 đ 420.000 đ (-24%)

Gạch Viglacerra GT15604
-46%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Viglacerra GT15604 (15x60)

150.000 đ 280.000 đ (-46%)

Gạch Viglacera Platinum PT 20-G6605
-20%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Viglacera Platinum PT 20-G6605 (60x60)

520.000 đ 650.000 đ (-20%)

Gạch Viglacera PT20-G6604
-20%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Viglacera PT20-G6604 (60x60)

520.000 đ 650.000 đ (-20%)

Gạch Viglacera Platinum PT 20-G6603
-20%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Viglacera Platinum PT 20-G6603 (60x60)

520.000 đ 650.000 đ (-20%)

Gạch Đồng Tâm 8080NAPOLEON009-H+
-15%

289.000 đ 340.000 đ (-15%)

Gạch Đồng Tâm 8080CARARAS002-FP-H+
-15%

317.000 đ 373.000 đ (-15%)

Gạch Đồng Tâm 8080FANSIPAN 006-FP-H+
-15%

332.000 đ 391.000 đ (-15%)

Gạch Đồng Tâm 6060HAIVAN004-FP
-15%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Đồng Tâm 6060HAIVAN004-FP (60x60)

237.000 đ 279.000 đ (-15%)

Gạch Đồng Tâm 6060MOMENT004
-15%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Gạch Đồng Tâm 6060MOMENT004 (60x60)

214.000 đ 252.000 đ (-15%)

Phụ kiện
Kệ góc Belli HL1504-1
-78%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Kệ góc Belli HL1504-1

185.000 831.000 (-78%)

Kệ góc treo tường 2 tầng Belli HL1507-2
-73%

285.000 1.062.000 (-73%)

Kệ góc nhựa 2 tầng Belli HL1509-2
-73%

285.000 1.062.000 (-73%)

Giá treo khăn Hilux 9009
-71%

850.000 2.900.000 (-71%)

Kệ góc 2 tầng Belli HL1502-2
-69%

285.000 923.000 (-69%)

Kệ để đồ Belli HL1503-2
-70%

280.000 923.000 (-70%)

Hộp đựng xà phòng American Standard WF-8006
-61%

1.600.000 4.100.000 (-61%)

Móc áo Belli HL5M 5 mấu
-39%

150.000 245.000 (-39%)

Lô giấy CleanMax 11013
-28%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Lô giấy CleanMax 11013

550.000 760.000 (-28%)

Bộ 6 món Caesar Q940A6
-27%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Bộ 6 món Caesar Q940A6

520.000 716.000 (-27%)

Kệ để đồ 1 tầng Belli HL1503-1
-61%

180.000 462.000 (-61%)

Kệ góc Belli HL1507-1
-60%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Kệ góc Belli HL1507-1

185.000 462.000 (-60%)

Kệ góc 1 tầng Belli HL1506-1
-60%

185.000 462.000 (-60%)

Kệ để đồ treo tường Belli HL1508-1
-60%

185.000 462.000 (-60%)

Kệ góc Belli HL1504B-1
-60%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Kệ góc Belli HL1504B-1

185.000 462.000 (-60%)

Kệ góc 1 tầng Belli HL1502-1
-60%

185.000 462.000 (-60%)

Kệ góc nhựa 2 tầng Belli HL1510-2
-59%

285.000 692.000 (-59%)

Kệ cốc Belli HL7706 giá tốt
-38%

250.000 400.000 (-38%)

Thanh vắt khăn Geler 8601
-58%

320.000 770.000 (-58%)

Giá treo khăn Cleanmax 29003
-58%

780.000 1.840.000 (-58%)

Giá treo khăn Belli HL1612 cao cấp
-57%

320.000 738.000 (-57%)

Giá treo khăn geler 1203
-57%

950.000 2.230.000 (-57%)

Thanh vắt khăn Geler 3401
-55%

380.000 840.000 (-55%)

Thanh vắt khăn Geler 1201
-55%

380.000 850.000 (-55%)

Giá treo khăn Cleanmax 31003
-50%

690.000 1.380.000 (-50%)

Giá treo khăn Cleanmax 21003
-50%

580.000 1.160.000 (-50%)

Thanh vắt khăn Cleanmax 29002
-49%

420.000 820.000 (-49%)

Giá treo khăn Cleanmax 11003
-46%

1.320.000 2.460.000 (-46%)

Thanh vắt khăn Cleanmax 31001
-46%

250.000 460.000 (-46%)

Vắt khăn đôi CleanMax 21002
-44%

350.000 620.000 (-44%)

Thanh vắt khăn Geler 8901
-42%

380.000 650.000 (-42%)

Thanh vắt khăn Cleanmax 31002
-38%

485.000 780.000 (-38%)

Giá treo khăn Geler 8903
-36%

850.000 1.336.000 (-36%)

Giá treo khăn Geler 3403
-36%

1.250.000 1.958.000 (-36%)

Thanh vắt khăn Cleanmax 29001
-32%

420.000 620.000 (-32%)

Thanh vắt khăn Cleanmax 11001
-31%

680.000 980.000 (-31%)

Thanh vắt khăn Cleanmax 21001
-26%

280.000 380.000 (-26%)

Vòi xịt Inax CFV-102A
-20%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi xịt Inax CFV-102A

295.000 370.000 (-20%)

Bộ phụ kiện Viglacera VG98
-23%

680.000 880.000 (-23%)

Vòi xịt Grohe 27513001
-10%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Vòi xịt Grohe 27513001

1.435.000 1.590.000 (-10%)

Bộ cọ chùi vệ sinh gắn tường grohe 40374001
-46%

1.050.000 1.950.000 (-46%)

Lô giấy Geler 1207
-25%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Lô giấy Geler 1207

480.000 638.000 (-25%)

Lô giấy NT DG09
-25%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Lô giấy NT DG09

720.000 960.000 (-25%)

Lô giấy NT N02
-20%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Lô giấy NT N02

595.000 744.000 (-20%)

Lô giấy Geler 2371
-19%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Lô giấy Geler 2371

520.000 640.000 (-19%)

Lô giấy Geler LG-5113
-18%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Lô giấy Geler LG-5113

460.000 560.000 (-18%)

Móc áo NT I03
-25%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Móc áo NT I03

520.000 696.000 (-25%)

Lô giấy Geler LG-5114
-16%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Lô giấy Geler LG-5114

650.000 770.000 (-16%)

Móc áo Geler 997A
-23%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Móc áo Geler 997A

480.000 620.000 (-23%)

Móc áo Geler 3405
-20%
Hàng xả kho Hàng xả kho

Móc áo Geler 3405

280.000 348.000 (-20%)

Chương trình Xả kho giá SỐC

Thời gian: Từ ngày 1/11 - 31/12/2022, xả kho cuối năm, Hải Linh giảm giá sốc lên đến 80% nhiều sản phẩm gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, phụ kiện nhà tắm,... 

Đối tượng áp dụng: Tất cả khách mua hàng tại Hải Linh (Bao gồm khách mua trực tiếp tại showroom, mua trên hệ thống website và các kênh bán hàng online khác)

Đồng thời, trong những dịp đặc biệt, khách mua hàng sẽ được nhận thêm những quà tặng siêu hấp dẫn. Cụ thể: 
  • Sự kiện 11.11 (từ 10 - 12/11) và 12.12 (từ 10 - 12/12), đơn hàng từ 10 - 99 triệu đồng tặng cốc Hải Linh cao cấp; Đơn hàng từ 100 triệu đồng tặng bộ ấm chén Minh Long cao cấp.  

  • Sự kiện Giáng sinh: Tặng cốc Hải Linh cho tất cả đơn hàng từ 23 - 25/12.

Chính sách khi mua hàng tại Hải Linh

Với mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất, Hải Linh cam kết: 

  • Cung cấp sản phẩm chính hãng 100%
  • Bảo hành chính hãng
  • Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội, hỗ trợ toàn quốc
  • Miễn phí thiết kế phòng mẫu (Áp dụng khi mua gạch nhập khẩu)
  • Nhân viên tư vấn nhiệt tình 24/7
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây