Công đoàn Hải Linh tặng quà 1/6 con em cán bộ nhân viên

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 Công đoàn Hải Linh tổ chức trao quà cho các cháu là con cán bộ nhân viên Công ty.

Phần quà là những chú gấu bông xinh xắn, những bộ xếp hình, đồ dùng học tập…đã được đại diện Công đoàn Công ty gửi phụ huynh chuyển tặng các cháu. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức tại Hải Linh thể hiện sự quan tâm đến đời sống cán bộ nhân viên, đến thế hệ tương lai của đất nước. 

Dưới đây là một số hình ảnh trao quà 1/6 tại Hải Linh:

Công đoàn Hải Linh tặng quà 1/6 con em cán bộ nhân viên

Công đoàn Hải Linh tặng quà 1/6 con em cán bộ nhân viên

Công đoàn Hải Linh tặng quà 1/6 con em cán bộ nhân viên

Công đoàn Hải Linh tặng quà 1/6 con em cán bộ nhân viên

Công đoàn Hải Linh tặng quà 1/6 con em cán bộ nhân viên

Công đoàn Hải Linh tặng quà 1/6 con em cán bộ nhân viên

Công đoàn Hải Linh tặng quà 1/6 con em cán bộ nhân viên

Công đoàn Hải Linh tặng quà 1/6 con em cán bộ nhân viên

Công đoàn Hải Linh tặng quà 1/6 con em cán bộ nhân viên

Công đoàn Hải Linh tặng quà 1/6 con em cán bộ nhân viên

Công đoàn Hải Linh tặng quà 1/6 con em cán bộ nhân viên

Công đoàn Hải Linh tặng quà 1/6 con em cán bộ nhân viên

Công đoàn Hải Linh tặng quà 1/6 con em cán bộ nhân viên

Công đoàn Hải Linh tặng quà 1/6 con em cán bộ nhân viên